домашнє навчання в Україні

Домашнє навчання або хоумскулінг (від англійського homeschooling: home –“вдома” + schooling – “навчання в школі”) – вже стале визначення процесу навчання, коли дитину не віддають до звичайної державної школи. Таких дітей називають хоумскулерами, і відповідальність за здобуття середньої освіти батьки беруть на себе. 

В обговореннях ідей про невідвідування школи також можна натрапити на поняття “анскулінг” (від англійського Unschooling : un-не” + schoolingнавчання в школі”). Ця практика передбачає автономне від системи освіти навчання, орієнтоване винятково на інтереси та траєкторію розвитку дитини, і не спирається на державні програми. 

У наших умовах його використовувати недоречно, оскільки за Конституцією України, середня освіта є обов’язковою. Тому діти, що навчаються вдома в нашій країні,  мають підтверджувати відповідність засвоєних знань державним програмам відповідно до класу. У “Положенні про індивідуальну форму здобуття середньої освіти” (про нього нижче) вказано, що “… до здобувачів освіти … застосовується формувальне … та завершальне … оцінювання, а також атестація…” Надалі для спрощення використовуватимемо одне слово: “атестація”.

Правове підгрунтя хоумскулінгу

На даний момент Законом України “Про освіту” визначено такі форми здобуття освіти:

  • інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);
  • індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж, на робочому місці (на виробництві);
  • дуальна.

Так, батьки, які обирають індивідуальне навчання для своїх дітей, мають самостійно визначитись із формою освіти – екстернат або сімейна (домашня). У них є певні відмінності згідно із законом “Про освіту”.

Екстернатна форма здобуття освіти (екстернат) – це спосіб організації навчання здобувачів освіти, за яким освітня програма повністю засвоюється здобувачем самостійно, а оцінювання результатів навчання та присудження освітньої кваліфікації здійснюються відповідно до законодавства.

Сімейна (домашня) форма здобуття освіти – це спосіб організації освітнього процесу дітей самостійно їхніми батьками для здобуття формальної (дошкільної, повної загальної середньої) та/або неформальної освіти. Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче стандартів освіти несуть батьки. Оцінювання результатів навчання та присудження освітніх кваліфікацій здійснюються відповідно до законодавства.

Досить довгий час усе регулювання у сфері індивідуальної освіти обмежувались поданими визначеннями у законі та досить розмитим “Положенням про екстернат”. І в різних школах по-своєму трактували, як ставитися до охочих вчитися індивідуально, як, коли, скільки разів на рік організовувати контроль знань. Усе залежало від директора конкретної школи. Батьки хоумскулерів навіть передавали одне одному цінну інформацію про школи, де добре ставляться до тих, хто бажає вчитися, приміром, на екстернаті. 

Але в серпні 2019 року набув чинності наказ Міністерства освіти і науки України (№ 852/33823), яким затверджено Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти. Документ нарешті дає повну і детальну інформацію шкільним закладам про те, яким чином вони мають взаємодіяти з тими, хто обирає вчитися на індивідуальній формі, і знімає всі можливості протидії домашній освіті зі сторони шкіл.

У “Положенні” визначено, що екстернатну форму освіти можна обирати тільки за наявності певних умов. Під час подання заяви про зарахування на екстернат необхідно зазначати підставу та додавати документи, що її підтверджують.

Для здобуття освіти за сімейною (домашньою) формою необхідне тільки  “бажання батьків організовувати освітній процес самостійно з урахуванням здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду своїх дітей, для забезпечення їх індивідуального темпу здобуття освіти”.

Важливо, що школа, яка закріплена за територією обслуговування, не може відмовити в зарахуванні дитини на сімейну (домашню) форму освіти. Форму навчання також можна змінити протягом року (перейти на домашню освіту і перестати відвідувати уроки, але приходити до школи для атестацій).

“Переведення на індивідуальну форму здобуття освіти може відбуватися протягом навчального року, але не пізніше ніж за 3 місяці до проведення річного оцінювання чи державної підсумкової атестації”

У “Положенні” детально прописаний порядок оцінювання навчальних досягнень учня  (ми називаємо це “атестаціями”). Вони мають проводитись 4 рази на рік після кожної чверті. І якщо оцінки учня нижче середнього рівня – школа має право за рішенням педради перевести дитину на денну форму навчання.  Крім цього є норма про те що інформацію про учнів на сімейній формі освіти школа має  передавати у відповідну службу у справах дітей (для запобігання спекуляцій з боку “недоброчесних” батьків). Але протягом навчального 2019-2020 року ми ще не зустрічали інформації, щоб служба перевіряла когось із хоумскулерів.

Звичайно, організовувати навчальний процес вдома підходить не всім. Окрім цього часто освоєння нових навичок дітям краще вдається в колективі. Здебільшого, батьки хоумскулерів просто хочуть інших умов для навчання своєї дитини. Саме через це існує Центр підтримки хоумскулерів “Альтернативна Школа Мрійників”.

Цікаво, що право батьків на таку підтримку також закріплене в Положенні про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти:

Батьки здобувачів освіти можуть на договірних засадах залучати до організації здобуття освіти за сімейною (домашньою) формою інших суб’єктів освітньої діяльності, у тому числі суб’єктів, які забезпечують здобуття неформальної освіти”.

Читайте також статтю БАТЬКИ ОТРИМАЮТЬ БІЛЬШЕ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ВДОМА на сайті МОН.

Варіанти організації атестації хоумскулерів

  • Оформлення для атестації в державній школі: на екстернат, якщо є бажання меншої кількості атестацій та є для цього підстави і документи що їх підтверджують (див. Положення) ; або на сімейну (домашню) форму освіти у школі, закріпленій за вами територіально. 

 

плюси: безкоштовно, школа надає підручники, атестація біля дому, можливість брати участь у шкільних заходах; 

мінуси: часті атестації, залежність від ставлення вчителя та керівництва школи (воно може бути як досить лояльним так і не зовсім привітним – людський фактор нікуди не зникає)

  • Скористатися послугами приватних центрів дистанційної освіти, або шкіл, які мають ліцензію від держави на проведення екстернату

 

плюси: оцінювання раз на рік, адекватне ставлення вчителів, підтримка, часто – атестація проходить онлайн із дому (залежить від конкретного центру ДО)

мінуси: додаткові фінансові затрати

В обох випадках учень отримує в кінці року документ державного зразка – табель з оцінками, має учнівський. 

У  “Школі мрійників” ми використовуємо обидва варіанти залежно від вибору батьків. Частина дітей атестуються в державних школах, частина – в центрі дистанційної освіти “Джерело”. У цьому навчальному закладі є спеціальні умови екстернату для альтернативних шкіл. Ми співпрацюємо 2 роки, здебільшого задоволені процесом. 

У своїх навчальних програмах наші вчителі орієнтуються на вимоги держави і на те, щоб діти проходили атестації успішно. Разом із тим, це не є самоціллю, тому ми дозволяємо собі виходити за межі державних програм, ставлячи ті акценти у навчанні, які відповідають нашим освітнім цінностям.